Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, June 16, 2024

Bộ hành như sư Minh Tuệ có KHÓ không? Sự BUÔNG BỎ LỚN NHẤT là gì?


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại nhận định của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về sự kiện " Bộ hành như sư Minh Tuệ có KHÓ không? Sự BUÔNG BỎ LỚN NHẤT là gì?” vào chiều Thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024 trong khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment