Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, June 9, 2024

Hồn thiêng sông núi luôn nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ quên thảm cảnh của ngày 30 Tháng Tư 1975


Lễ Vinh Danh Ngày Quân Lực VNCH 19/6 & Khánh Thành Đài Tưởng Niệm Tháng Tư Đen 1975 vào sáng Chủ Nhật ngày 18 tháng 6 năm 2017 tại Khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, 14180 All American Way, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment