Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, June 1, 2024

Bao oan khiên đang về đây hú với gió là hồn người Nam nhớ thù #short


Lễ tưởng niệm và cắm cờ Việt-Mỹ trên phần mộ các Quân-cán-chính VNCH tại Nghĩa trang Quân đội VNCH (Vietnamese Veteran Cemetery) vào sáng Thứ Hai ngày 27 tháng 5 (Memorial Day) 2024 tại Peek Funeral Home, 7801 Bolsa Ave Westminster, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment