Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, June 16, 2024

GỌI TÊN CHA Với Tiếng Hát YÊN LY | Thơ TRẠCH GẦM, Nhạc SONG NGỌC


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần trình bày ca khúc “Gọi tên Cha” với tiếng hát Yên Ly, nhạc Song Ngọc phổ thơ Trạch Gầm trong Đêm trình diễn Văn nghệ Kỷ niệm Ngày Quân Lực và vinh danh người lính QLVNCH do Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH tổ chức vào chiều Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024 tại Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster, suite 214-215, thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment