Lac Viet Humanistic Culture

Monday, June 17, 2024

PHAN KỲ NHƠN - 19/6/1965 Ngày Quân Lực VNCH

 

19/6/1965

Ngày Quân Lực VNCH

(Phát biểu của ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ tịch Liên ủy ban chống Cộng sản và Tay sai, Đồng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đền thờ Đức Thánh Trần nhân Ngày Lễ Vinh Danh Quân Lực VNCH 2024 vào chiều ngày Thứ Bảy 15 tháng 6 năm 2024 tại Tượng Đài Chiến Sĩ  Việt Mỹ.)

 

Phần 1:

Sự ra đời của ngày Quân Lực VNCH  19/6/1965

Ngày 5/5/1965, cụ Phan khắc Sửu làm Quốc Trưởng. Bắc Sĩ Phan huy Quát làm Thủ Tướng.

Một chính phủ dân sự chính thức điều khiển Quốc Gia.Sau một thời gian các các tướng lãnh của cuộc đảo chánh 1963 không đoàn kết được với nhau. Các cuộc chỉnh lý xẩy ra liên tục. Hiến Chương Vũng Tàu v.v…

Quân Đội quyết định trao đất nước cho một chính phủ dân sự.

Lợi dụng tình hình đất nước rối ren. Việt Cộng  gia tăng đánh phá nhiều nơi trên lãnh thổ Miền Nam Việt Nam

Nhận thức được tầm mức quan trọng của mức độ chiến tranh đang bước vào giai đoạn quyết liệt. Chỉ có Quân Đội mới cứu vãn được tìmh thế

Quốc Trưởng Phan khắc Sửu quyết định trao quyền  điều hành đất nước cho Quân Đội Ngày 11/6/1965. Phe Quân Đội do Trung Tướng Nguyễn văn Thiệu làm Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia. Thiếu Tướng Nguyễn cao Kỳ làm Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương.

Một cuộc họp khẩn cấp… Hội Đồng Quân Nhân đồng nhất quyết định chọn ngày 19/6/1965 là ngày Quân Lực VNCH. Ngày này, Chính thức đánh dấu ngày Quân Đội lãnh trách nhiệm điều khiển Quốc Gia…

Phần 2:

Ngày 19/6/1965 đi vào lịch sử.

Toàn dân Việt Miền Nam thừa nhận ngày 19/6 /1965 là ngày của Quân Đội.

Sau này, hàng năm, đến ngày 19/6 đều có lễ duyệt binh kỷ niệm… Khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào của Quân, Dân, Cán Chính Nước Việt Miền Nam Yêu dấu.

Ngày này cũng còn là ngày tạo sự thống nhất ý chí cho toàn quân và, toàn dân.

Sự ra đời của Quân Lực VNCH là một động lực mạnh mẽ cho dân tộc Việt Nam đứng lên đối đầu với cuộc chiến xâm lăng của cộng sản Bắc Việt  bằng cả ý chí rằng: “ Quyết tâm bảo vệ Miền Nam bằng xương , máu của mình”…

Điển hình là những trận đánh quyết liệt khiến đối phương thảm bại như: Tết Mậu Thân,  An Lộc, Mùa hè đỏ lửa, và cổ thành Quảng Trị v.v…

Quân Lực VNCH đã can cường, hiên ngang, hy sinh xương, máu của mình để bảo vệ quê hương.

Từ thời điểm 19/6/1965 Quân Lực VNCH đã lớn mạnh được cả thế giới nhắc tới như một quân đội lớn, mạnh nhất Đông Nam Á.

Một quân đội can cường, bền bỉ,  thiện chiến... Tuyệt đối giữ vững tôn chỉ: “TỔ Quốc. Danh Dự. Trách Nhiệm.”

Hằng năm, trước kia và, sau này, kể cả những năm, tháng lưu vong nơi xứ người. Trên toàn thế giới… Người Việt Miền Nam không quên và, luôn tổ chức kỷ niệm ngày 19/6 Quân Lực VNCH để nhớ đến ơn bảo vệ quê hương của quân nhân Miền Nam Việt Nam..

Phần 3:

Tinh thần bất khuất. Bền bỉ đấu tranh sau 1975

Ở hải ngoại, từ những năm sau 1975, người lính VNCH vẫn luôn là những người tiên phong đấu tranh cho tự do, dân chủ của nước nhà.

Vẫn hiên ngang, ngạo nghễ giữ vững màu cờ, sắc áo.

Đi hàng đầu cùng đồng hương chống Việt Gian, Việt Cộng.

Vẫn liên tục tổ chức những cuộc biểu tình đả đảo những phái đoàn Việt Cộng mỗi khi xuất hiện. Những văn công, những chương trình văn nghệ tuyên truyền của cộng sản Hà-Nội

Vô hiệu hóa những nghị quyết gian manh của Việt Cộng nhằm mê hoặc đồng hương:

Nghị Quyết 36 “ hòa hợp, hòa giải”… Quyết Định 1334/QĐ - Ban hành ngày 10/11/2023 “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài, phục vụ, phát triển trong tình huống mới”

Sắp tới đây là: “xây dựng Trung Tâm Văn Hóa. ở nước ngoài”

(Việt Cộng không có văn hóa… Sau 30/4/75. Việt Cộng đã đốt sách, vở của Miền Nam)

Kết luận:

Với tinh thần của ngày 19/6/1965 Quân Lực VNCH. Người Lính vẫn không ngừng nghỉ. Kiên cường, bền bỉ giữ vững làn ranh Quốc, Cộng trong suốt 49 năm qua ở Hải Ngoại.

Vẫn tiếp tục kêu gọi Đồng bào ta ở nước ngoài, cũng như ở quốc nội quyết tâm giải thể chế độ Cộng Sản.

Phần 4

Trao trách nhiệm cho hậu duệ

Thời gian, tuổi tác, sức khỏe… Đó là luật Trời!!

 Bốn mươi chín năm đã qua. Một nửa của thế kỷ… những người quân nhân của ngày 19/6/1965 Quân Lực VNCH mang theo tuổi tác… Sức tàn, lực kiệt.Dần dần mai một.Đó là luật trời, không ai tránh khỏi!!

Mặc dù tinh thần đấu tranh chống Cộng Sản vẫn kiên cường, bền bỉ song vì “lực bất tòng tâm”… nên phải trông, chờ vàoThành phần hậu duệ.

Công cuộc chống Cộng Sản. Giải thể chế độ Cộng Sản trên quê hương ta phải được liên tục. Không một giây phút ngừng, nghỉ.

Cho nên trách nhiệm này sẽ phải trao choThế hệ thứ hai, thứ ba… Những người có năng lực tiếp tục sự nghiệp đấu tranh chống Cộng Sản của cha, chú trong tương lai.

Vì lẽ đó, tôi kêu gọi quý chiến hữu và, đồng hương hãy nhiệt tình ủng hộ những ứng cử viên người Việt trong mùa bầu cử sắp tới.

Chỉ có thắng cử, tiếng nói của họ mới có hữu hiệu và, phương tiện  thuận lợi để họ tiếp tục  sự nghiệp đấu tranh của chúng ta đạt thành quả

Cuối cùng, tôi:

Xin kính chào đồng hương và, thân ái xiết chặt tay các chiến hữu.

Phan kỳ Nhơn

No comments:

Post a Comment