Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, June 25, 2024

Tôi không liệt dân oan là tù chính trị mặc dù họ là nạn nhân của chế độ ...


Buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Lương Tâm, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý về sự kiện: VN Hiện Nay Làm Gì Có Chính Quyền Nhân Dân Mà “Lật Đổ Chính Quyền Nhân Dân”??? vào chiều ngày 31 tháng 7 năm 2017 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment