Lac Viet Humanistic Culture

Friday, May 31, 2024

God Bless America #short


Lễ tưởng niệm Ngày chiến sĩ trận vong (Memorial Day) để tôn vinh sự phục vụ của các anh hùng liệt sĩ những người đã hy sinh mạng sống để bảo vệ đất nước Hoa Kỳ vào sáng Thứ Hai ngày 27 tháng 5 năm 2024 tại Westminter Memorial Park, 14801 Beach Blvd, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment