Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, October 1, 2022

BÁC SĨ VÕ ĐÌNH HỮU: LIỆU CÓ CHIẾN TRANH HẠT NHÂN HAY KHÔNG?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phần nói chuyện của Bác sĩ Võ Đình Hữu, Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Kết QNHNVN nhân dịp ông đến tham dự buổi Lễ Chào Cờ đầu tháng 10 trước tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ) vào sáng Thứ Bảy, ngày 1 tháng 10 năm 2022.

No comments:

Post a Comment