Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, October 20, 2022

“NO” CHO DỰ LUẬT SỐ 1 – “NO ON PROP 1 CAMPAIGN”


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “’NO’ cho Dự luật số 1 – ‘No on Prop 1 Campaign’” vào chiều ngày 20 tháng 10 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.  


No comments:

Post a Comment