Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, October 26, 2022

BÁC SĨ VÕ ĐÌNH HỮU: THỜI SỰ THẾ GIỚI TRONG TUẦN | 10/26/2022


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Bác sĩ Võ Đình Hữu, Đồng Chủ Tịch Hội Đồng LKQNHNVN về tình hình thế giới trong tuần lễ thứ 4 của tháng 10 năm 2022 dưới chân tượng đài Đức Thánh Trần trên phố Bolsa, Đại Lộ Trần Hưng Đạo, của Little Sài-gòn, thủ đô người Việt tỵ nạn tại hải ngoại, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment