Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, October 29, 2022

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC ĐÀN GUITAR CỔ ĐIỂN, PHẦN 1 | GUITARIST NGUYỄN THÁI CƯỜNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi hướng dẫn tự học đàn Guitar Cổ điển của Guitarist Nguyễn Thái Cường giới thiệu về cách tập đàn Âm giai DO trưởng, Hợp âm và Bài tập của DO Trưởng, cùng bài Valse số 1 trong tuyển tập đàn Guitar Cổ điển theo phương pháp của Ferdinando Carulli (1770-1841). Video clip được thực hiện bởi Lại Minh Thuận và Nguyễn Thái Hùng, edit video bởi Lại Minh Thuận vào sáng ngày 1 tháng 10 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment