Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, October 19, 2022

ĐỒNG HƯƠNG LITTLE SAIGON VÀ HỘI H.O. “ĐẢ ĐẢO VIỆT GIAN NAM QUAN”


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh đồng hương Litte Sài Gòn và Hội H.O. “Đả Đảo Việt Gian Nam Quan” vào chiều tối Thứ Ba, ngày 18 tháng 10 năm 2022 trước Học Khu Garden grove (Garden Grove Unified School District Education Center),10331 Stanford Ave, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment