Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, October 2, 2022

ÔNG PHAN KỲ NHƠN: YÊU CẦU LS NGUYỄN QUỐC LÂN CHÍNH THỨC CÔNG BỐ DANH SÁCH VC NẰM TRONG HO


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần nói chuyện của ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tich Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần, Đồng Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai vào sáng Thứ Bảy, ngày 1 tháng 10 năm 2022 nhân dịp ông đến tham dự buổi Lễ Chào Cờ đầu tháng 10 trước tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment