Lac Viet Humanistic Culture

Monday, October 10, 2022

PHIÊN HỌP ĐẶC BIỆT CỦA QUÂN NHÂN QLVNCH VỀ NHỮNG LỜI TUYÊN BỐ CỦA NGUYỄN QUỐC LÂN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phiên họp đặc biệt của các Cựu quân nhân QLVNCH về những lời tuyên bố của Luật sư Nguyễn Quốc Lân vào chiều Thứ Hai ngày 10 tháng 10 năm 2022 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment