Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, October 11, 2022

NGUYỄN QUỐC LÂN LÀ MỘT NGƯỜI KHÔNG XỨNG ĐÁNG KHI CÓ NHỮNG LỜI HỖN LÁO, NHỤC MẠ QUÂN NHÂN QLVNCH


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phát biểu của ông Tsu A Cầu, Cựu Tổng hội trưởng Tổng hội Cựu sinh viên Trường Võ Bị Quốc Gia VN nhân dịp ông đến tham dự phiên họp đặc biệt của các Cựu quân nhân QLVNCH về những lời tuyên bố của Luật sư Nguyễn Quốc Lân vào chiều Thứ Hai ngày 10 tháng 10 năm 2022 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment