Lac Viet Humanistic Culture

Friday, October 21, 2022

CỰU BÍ THƯ ĐỒNG NAI TRẦN ĐÌNH THÀNH LÀM GIÀU, HƯỞNG THỤ, QUYỀN LỰC


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành làm giàu, hưởng thụ, quyền lực” vào chiều ngày 21 tháng 10 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.
 

No comments:

Post a Comment