Lac Viet Humanistic Culture

Friday, October 21, 2022

TRUNG TÂM GIỮ TRẺ TẠI TRƯỜNG “CENTENNIAL EDUCATION CENTER


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phóng sự về trung tâm giữ trẻ tại trường Centennial Education Center (Child Development Center at Centennial education Center) với  Lý Anh (Anh Ly) là H.S. & Community Outreach Specialist của trường vào sáng Thứ Ba ngày 18 tháng 10 năm 2022 tại Centennial Education Center, 2900 West Edinger Avenue, thuộc Thành phố Santa Ana, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment