Lac Viet Humanistic Culture

Friday, October 14, 2022

CENTENNIAL EDUCATION CENTER – NƠI GIÚP MỌI NGƯỜI VUN TRỒNG TƯƠNG LAI MỚI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phóng sự về trường Centennial Education Center với nhà báo Tạ Phong Tần và Lý Anh (Anh Ly) là H.S. & Community Outreach Specialist của trường vào sáng Thứ Tư ngày 12 tháng 10 năm 2022 tại Centennial Education Center, 2900 West Edinger Avenue, thuộc Thành phố Santa Ana, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment