Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, October 30, 2022

ELON MUSK HOÀN TẤT MUA TWITTER, TRUMP TRỞ LẠI? SA THẢI 3 GIÁM ĐỐC CŨ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Elon Musk hoàn tất mua Twitter, Trump trở lại? Sa thải 3 giám đốc cũ” vào chiều ngày 29 tháng 10 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.
  

No comments:

Post a Comment