Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, October 15, 2022

LS NGUYỄN QUỐC LÂN TUYÊN BỐ “CÓ VIỆT CỘNG TRONG H.O.” – LIÊN ỦY BAN CHỐNG CS VÀ TAY SAI PHẢN ỨNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi họp báo mở rộng về tuyên bố của Luật sư Nguyễn Quốc Lân “Có Việt Cộng trong H.O.” đã gây sự xáo trộn trong các tổ chức tỵ nạn Cộng Sản, gây phân hóa, nghi kỵ các tổ chức trong cộng đồng hiện nay. Buổi họp báo do Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai tổ chức vào chiều Thứ Bảy ngày 15 tháng 10 năm 2022 tại Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster #214-215, thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment