Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, October 22, 2022

BIỂU TÌNH CHỐNG NGUYỄN QUỐC LÂN TRÊN ĐẠI LỘ BOLSA TRẦN HƯNG ĐẠO CỦA ĐỒNG HƯƠNG LITTLE SG & HỘI H.O.


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” cuộc biểu tình chống Nguyễn Quốc Lân (một người không xứng đáng có bất cứ nhiệm vụ gì trong việc học của con em chúng ta cũng như các sắc dân khác) vào sáng Thứ Bảy ngày 22 tháng 10 năm 2022 trên phố Bolsa, Đại lộ Trần Hưng Đạo, được xuất phát trước Đền thờ Đức Thánh Trần, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment