Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, October 2, 2022

LỄ HỘI TẾT TRUNG THU – MID-AUTUMN FESTIVAL 10/01/2022, SANTA ANA, NAM CALI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phần đầu buổi Lễ Hội Tết Trung Thu 2022 (Mid-Autumn Festival) do Thành Phố Santa Ana tổ chức vào chiều tối Thứ Bảy, ngày 1 tháng 10 năm 2022 tại Công Viên Rosita, 706 N. Newhope Street, thuộc Thành phố Santa Ana, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment