Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, October 29, 2022

LUẬT SƯ GỐC VIỆT BỊ 10 NĂM TÙ TỘI CẦM ĐẦU ĐƯỜNG DÂY KẾT HÔN GIẢ $70,000/CASE


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Luật sư gốc Việt bị 10 năm tù tội cầm đầu đường dây kết hôn giả $70,000/case” vào chiều ngày 28 tháng 10 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ. 
  

No comments:

Post a Comment