Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, October 4, 2022

DỒN PHIẾU CHO NGƯỜI TRẺ: LUẬT SƯ JAMES “JIMMY” PHẠM VÀO CHỨC VỤ NGHỊ VIÊN HĐTP WESTMINSTER 2022


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cuộc phỏng vấn của ông Phát Lưu, Nhân sĩ trong Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Nam cali với Luật sư James “Jimmy” Phạm, Ứng cử Nghị viên Hội Đồng Thành Phố Westminster 2022 nhân dịp 2 vị đến tham dự buổi gặp gỡ với Cử tri & Báo chí cùa Nghị viên Kimberly Hồ, Ứng cử viên Thị Trưởng Thành Phố Westminster 2022 vào chiều Chủ Nhật ngày 2 tháng 10 năm 2022.


No comments:

Post a Comment