Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, November 30, 2022

ĐẠI ÁN VIỆT Á: BẮT TẠM GIAM TRỢ LÝ PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM, AI LÀ “TRÙM CUỐI” VIỆT Á?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; đưa tin về sự kiện “Đại án Việt Á: bắt tạm giam trợ lý Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, ai là “trùm cuối” Việt Á?” vào chiều ngày 30 tháng 11 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ. 
  

No comments:

Post a Comment