Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, November 13, 2022

HỌP MẶT HỘI ÁI HỮU QUỐC HỌC – ĐỒNG KHÁNH NAM CALIFORNIA: TẠ ƠN NGƯỜI, TẠ ƠN ĐỜI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi Họp mặt của Hội Ái Hữu Quốc Học - Đồng Khánh Nam California để “Tạ Ơn Người * Tạ Ơn Trời” vào sáng Chủ Nhật ngày 13 tháng 11 năm 2022 tại Nhà Hàng Diamond Seafood Palace 1, 8058 Lampson Avenue, thuộc thành phố Stanton, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment