Lac Viet Humanistic Culture

Friday, November 11, 2022

BỎ NƠI SINH TRÊN PASSPORT VIỆT NAM: LỖI CỦA AI?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện  “Bỏ nơi sinh trên passport Việt Nam: Lỗi của ai?” vào chiều ngày 10 tháng 11 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ. 
  

No comments:

Post a Comment