Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, November 1, 2022

XỬ LÝ XE FERRARI NGOẠI GIAO GÂY CHẾT NGƯỜI Ở HÀ NỘI NHƯ THẾ NÀO?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Xử lý xe Ferrari ngoại giao gây chết người ở Hà Nội như thế nào?” vào chiều ngày 1 tháng 11 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ. 
 

No comments:

Post a Comment