Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, November 30, 2022

CHỦ HÃNG XE TẢI OC BỊ 10 NĂM TÙ VÌ GÂY NỔ XE BỒN CHẾT NGƯỜI; GIAN LẬN CỨU TRỢ COVID-19


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; đưa tin về sự kiện “Chủ hãng xe tải OC bị 10 năm tù vì gây nổ xe Bồn chết người; gian lận cứu trợ Covid-19” vào chiều ngày 30 tháng 11 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.   


No comments:

Post a Comment