Lac Viet Humanistic Culture

Friday, November 11, 2022

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC ĐÀN GUITAR CỔ ĐIỀN, PHẦN 3 | GUITARIST NGUYỄN THÁI CƯỜNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi hướng dẫn tự học đàn Guitar Cổ điển của Guitarist Nguyễn Thái Cường giới thiệu về   Bài tập số 3 trong tuyển tập đàn Guitar Cổ điển theo phương pháp của Ferdinando Carulli (1770-1841). Video clip được thực hiện bởi Lại Minh Thuận và Nguyễn Thái Hùng, edit video bởi Lại Minh Thuận vào sáng ngày 8 tháng 10 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment