Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, November 15, 2022

BỎ HAY GIỮ BẢO HIỂM BẮT BUỘC ĐỐI VỚI XE GẮN MÁY 🏍️ Ở VN?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện  “BỎ hay GIỮ bảo hiểm bắt buộc đối với xe gắn máy 🏍️ ở VN?” vào chiều ngày 15 tháng 11 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ. 
   

No comments:

Post a Comment