Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, November 3, 2022

BÀI GIẢNG THÁNH LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM VÀ DÂN QUÂN CÁN CHÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại bài giảng Thánh lễ Tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Dân Quân Cán Chính VNCH của Linh Mục Phê-Rô Nguyễn Văn Khải nhân buổi Lễ Tưởng Niệm Linh Hồn Gioan Bao Tixita Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Các Chiến Sĩ Quốc Gia đã Vị Quốc Vong Thân vào trưa Thứ Tư ngày 2 tháng 11 năm 2022 tại Blessed Sacrament Catholic Church, 14072 Olive St., Westminster, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment