Lac Viet Humanistic Culture

Monday, November 7, 2022

BIẾT ƠN VÀ NOI GƯƠNG CỐ TỔNG THỐNG NGÔ DÌNH DIỆM ĐỂ GIỮ VỮNG TINH THẦN VNCH


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại những lời phát biểu về Tổng Thống Ngô Đình Diệm của Nghị viên Phát Bùi, anh Nguyễn Long, chị Thanh Liễu, Nguyễn Xuân Mai, Tiến sĩ Phạm Kim Long, ông Đinh Quang Truật và Nghị viên Kimberly Hồ nhân dịp các vị đến tham dự buổi Lễ Tưởng Niệm Tổng Thống Ngô Đình Diệm Do Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California tổ chức vào sáng Chủ Nhật ngày 6 tháng 11 năm 2022 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ,14180 All American Way, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment