Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, November 8, 2022

ÔNG PHAN KỲ NHƠN PHẢN ĐỐI NGUYỄN QUỐC LÂN NHỤC MẠ QUÂN LỰC VNCH


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đền Trần Hưng Đạo, kiêm Chủ tịch Liên ủy ban chống Cộng sản và Tay sai về việc Nguyễn Quốc Lân đã sĩ nhục sự hy sinh của Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa; Gây phân hóa, nghi kỵ lẫn nhau trong thành phần tỵ nạn cộng sản (H.O) vì cho rằng có Việt cộng đã định cư theo chương trình này vào sáng Thứ Bảy 05 tháng 11 năm 2022 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave., Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment