Lac Viet Humanistic Culture

Friday, November 25, 2022

KẾT ÁN 13 NĂM TÙ, TRỤC XUẤT KHỎI TRUNG QUỐC NGÔI SAO ĐIỆN ẢNH NGÔ DIỆC PHÀM HẤP DIÊM & THÁC LOẠN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; đưa tin về sự kiện “Kết án 13 năm tù, trục xuất khỏi Trung Quốc ngôi sao điện ảnh Ngô Diệc Phàm hấp diêm & thác loạn” vào chiều ngày 25 tháng 11 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.
   
  

No comments:

Post a Comment