Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, November 15, 2022

CHUYỆN TRÁI PHIẾU, PHƯƠNG HẰNG, VIN PHÉT: TẠI SAO DÂN VIỆT LUÔN BỊ THIỆT THÒI?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện  “Chuyện TRÁI PHIẾU, Phương Hằng, Vin phét: Tại sao dân Việt luôn bị thiệt thòi?” vào chiều ngày 15 tháng 11 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.
 

No comments:

Post a Comment