Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, November 3, 2022

KHỞI TỐ PHỤ HUYNH BẮT HIỆU TRƯỞNG QUỲ XIN LỖI; HOC SINH ĐÃ BỊ SỈ NHỤC NHƯ THẾ NÁO?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện  “Khởi tố phụ huynh bắt Hiệu trưởng quỳ xin lỗi; Học sinh đã bị sỉ nhục như thế nào?” vào chiều ngày 3 tháng 11 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.
  

No comments:

Post a Comment