Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, November 12, 2022

Nga Tháo Chạy, Kherson Trở Về Ukraine


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; đưa tin về sự kiện “”Nga tháo chạy, Kherson trở về Ukraine” vào chiều ngày 11 tháng 11 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.
  

No comments:

Post a Comment