Lac Viet Humanistic Culture

Friday, November 25, 2022

XÉT XỬ SƠ THẨM, TỬ HÌNH “DÌ GHẺ” NGUYỄN VÕ QUỲNH TRANG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; đưa tin về sự kiện “Xét xử sơ thẩm, tử hình ‘dì ghẻ’ Nguyễn Võ Quỳnh Trang” vào chiều ngày 25 tháng 11 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ. 
  

No comments:

Post a Comment