Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, November 30, 2022

VKS TỐI CAO: TIẾP TỤC ĐIỀU TRA CỰU PHÓ CHỦ TỊCH TỈNH ĐỒNG NAI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; đưa tin về sự kiện “VKS Tối Cao: tiếp tục điều tra cựu phó chủ tịch tỉnh Đồng Nai” vào chiều ngày 29 tháng 11 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.
  

No comments:

Post a Comment