Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, November 22, 2022

NGƯ DÂN BỊ TRA TẤN, CONAN CÀ MAU CHẬM CHẠP, ĐÙN ĐẨY, BAO CHE TỘI PHẠM


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện  “Ngư dân bị tra tấn, Conan Cà Mau chậm chạp, đùn đẩy, bao che tội phạm” vào chiều ngày 22 tháng 11 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ. 

No comments:

Post a Comment