Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, November 27, 2022

BIỂU TÌNH CHỐNG LOCKDOWN NỔ RA KHẮP TRUNG QUỐC


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; đưa tin về sự kiện “Biểu tình chống Lockdown nổ ra khắp Trung Quốc” vào chiều ngày 27 tháng 11 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.   

No comments:

Post a Comment