Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, November 8, 2022

NHÀ NƯỚC CSVN KIỆN ĐÒI ẤN VÀNG NHÀ NGUYỄN ĐƯỢC KHÔNG?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Nhà nước CSVN kiện đòi ấn vàng nhà Nguyễn được không?” vào chiều ngày 8 tháng 11 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ. 
  

No comments:

Post a Comment