Lac Viet Humanistic Culture

Monday, April 8, 2024

Bản chất của đảng CS là cái gì? Không còn tính người nữa! #shorts


Buổi Lễ Chào Cờ đầu tháng vào sáng Thứ Bảy ngày 6 tháng 4 năm 2024 trước tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment