Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, April 6, 2024

Gia Định Tổng Trấn Tả Quân Lê Văn Duyệt – Ngô Tất Tố | In 1937 tại Hà Nộ...

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về truyện “Gia Định Tổng Trấn Tả Quân Lê Văn Duyệt”, do nhà in Mai Lĩnh ấn hành năm 1937 tại Hà Nội của Ngô Tất Tố. Ngô Tất Tố (1893-1954) sinh tại Đông Anh, Hà Nội, Liên bang Đông Dương; là một nhà văn, nhà báo, nhà Nho học, dịch giả và nhà nghiên cứu có ảnh hưởng lớn ở Việt Nam giai đoạn trước 1954.

Lê Văn Duyệt (1763 hoặc 1764 - 1832) là một nhà chính trị, quân sự Việt Nam. Ông được biết đến khi tham gia phò tá chúa Nguyễn Ánh, trong cuộc chiến với quân Tây Sơn. Sau chiến tranh Nhà Nguyễn được thành lập, ông trở thành một vị quan cao cấp trong triều đình và phục vụ hai triều vua Gia Long (Nguyễn Ánh) và Minh Mạng. Nhận xét về Lê Văn Duyệt, Ngô Tất Tố có viết trong sách: “Xưa nay những đấng anh hùng hào kiệt chép ở trong sách, phần nhiều là hạng mình cao bảy thước, lưng rộng mười gang, diện mạo rất hùng vĩ. Trái lại, Duyệt thì tầm người lùn nhỏ, mặt mũi không lấy gì làm khôi ngô. Vậy mà tinh nhanh, hăng tợn, có tài giỏi lại có sức khỏe. Tánh Duyệt rất ngang tàng, không ưa học văn, chỉ thích học võ.

Phần diễn đọc của nhà báo Tạ Phong Tần được thực hiện vào ngày 4 tháng 5 năm 2024 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment