Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, April 21, 2024

Lễ Thượng Kỳ VNCH Tưởng Niệm 40 Năm Ngày Quốc Hận Trên Hàng Không Mẫu Hạ...


Trên 5,000 người thuộc nhiều sắc tộc tham dự lễ chào cờ Việt, Mỹ đồng thời tưởng niệm 58,000 chiến sĩ Hoa Kỳ và hơn 260,000 chiến sĩ quân đội VNCH đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ tự do tại Việt Nam vào ngày 26 tháng Tư Năm 2015 trên Hàng Không Mẫu Hạm USS Midway, 910 N. Harbor Drive, thuộc Thành phố San Diego, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment