Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, April 25, 2024

Thấy những bộ đồ lính mà bỏ… xe cán lên thấy rất là tội #shorts


Nhân buổi Đại Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4 và cũng là dịp kỷ niệm "10 năm thành lập Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ" được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2013, từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ. Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã phỏng vấn một số quý chị đồng hương thuộc Gia Đình Thủy Quân Lục Chiến Quân Lực VNCH tham dự buổi Đại Lễ này về ký ức ngày 30 tháng 4 năm 1975.

No comments:

Post a Comment