Lac Viet Humanistic Culture

Monday, April 29, 2024

“KỸ THUẬT NHỒI SỌ” | Diễn Đọc TẠ PHONG TẦN


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của tác giả Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về bài viết “Kỹ Thuât Nhồi Sọ” bài đăng trên số 1397 Thứ Năm ngày 25 Tháng 4 năm 2024 trên Tuần báo Trẻ Magazine.  

No comments:

Post a Comment