Lac Viet Humanistic Culture

Monday, April 29, 2024

Có bao giờ Em khóc cho Quê Hương – Thơ TRẠCH GẦM | Diễn ngâm YÊN LY


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chư ơng Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần trình bày bài thơ “Có bao giờ Em khóc cho Quê Hương” của chính tác giả Trạch Gầm và phần diễn ngâm của Yên Ly vào chiều Thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2024 tại Phòng sinh hoạt Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave, Suite 214-215, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment