Lac Viet Humanistic Culture

Monday, April 22, 2024

Nhà cầm quyền CSVN phải trả lại cái quyền con người cho người dân VN #sh...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Phát biểu của Nhà Báo Tạ Phong Tần trong cuộc phỏng vấn của Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt  vào chiều ngày 14 tháng 5 năm 2016 trong khuôn viên của Lee’s Sandwiches, trên Bolsa Ave, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment